STRATEGISCH RELATIEMANAGEMENT EN FONDSENWERVING VOOR CULTURELE ORGANISATIES

Zoekt u als culturele organisatie naar nieuwe vormen van inkomsten om voort te bestaan en om uw ambities te kunnen realiseren? Bedrijven en organisaties kunnen daarbij een belangrijke nieuwe bron van inkomsten zijn. Om die te interesseren voor een partnerschap en daadwerkelijk aan u te binden, is het van eminent belang dat u een feilloze systematiek voor relatiemanagement opzet. Daarbij kan ik u ondersteunen. Daarnaast lever ik een aantal andere diensten om nieuwe inkomsten te halen uit de zakelijke en particuliere markt.

BEDRIJVEN VERBINDEN MET KUNST EN CULTUUR

Bent u geïnteresseerd in een verbinding met kunst & cultuur? Ik kan u adviseren over een passende partnerstrategie of een cultureel programma voor uw bedrijf.

IK VERSTA DE KUNST

Ik lever Kwaliteit, beschik over een Uitstekend Netwerk, werk vanuit Strategie en binnen de afgesproken Tijd.

George_Hendrik_Breitner_-_Meisje_in_witte_kimono_(Geesje_Kwak)